Vé xe tết 2019 – Vé xe tết Sài Gòn Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình